Dịch Vụ

Công ty Tân Phú Khánh được thành lập nhằm ứng dụng các phương pháp sửa chữa bảo trì công trình tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam, trợ giúp cho các chủ đầu tư, nhà thầu trong và ngoài nước xử lý những trở ngại, sự cố, khuyết...

Sản Phẩm

Chúng tôi chuyên cung cấp những sản phẩm, chống thấm, keo epoxy xử lý nứt bê tông, chống thấm ngược, sợi carbon và máy thiết bị thi công...

Dự Án
XỬ LÝ VẾT NỨT BÊ TÔNG CHUNG CƯ

XỬ LÝ VẾT NỨT BÊ TÔNG CHUNG CƯ

Đăng lúc: 09-02-2017 02:08:42 PM - Đã xem: 4703

XỬ LÝ NỨT NỀN NHÀ XƯỞNG

XỬ LÝ NỨT NỀN NHÀ XƯỞNG

Đăng lúc: 25-08-2021 03:00:50 AM - Đã xem: 1673

CHỐNG THẤM NGƯỢC - XỬ LÝ RÒ RỈ NƯỚC

CHỐNG THẤM NGƯỢC - XỬ LÝ RÒ RỈ NƯỚC

Đăng lúc: 09-02-2017 02:24:47 PM - Đã xem: 4367

GIA CỐ TĂNG TẢI DẦM SÀN BẰNG SỢI CFRP

GIA CỐ TĂNG TẢI DẦM SÀN BẰNG SỢI CFRP

Đăng lúc: 21-08-2021 01:20:25 PM - Đã xem: 1670

CHỐNG THẤM SÀN , VÁCH

CHỐNG THẤM SÀN , VÁCH

Đăng lúc: 09-02-2017 02:26:43 PM - Đã xem: 4699

CHỐNG DỘT MÁI TÔN VÀ CHỐNG NÓNG NHÀ XƯỞNG

CHỐNG DỘT MÁI TÔN VÀ CHỐNG NÓNG NHÀ XƯỞNG

Đăng lúc: 09-02-2017 02:27:21 PM - Đã xem: 4626

XỬ LÝ ĂN MÒN THÉP CẦU CẢNG

XỬ LÝ ĂN MÒN THÉP CẦU CẢNG

Đăng lúc: 09-02-2017 02:28:27 PM - Đã xem: 5058

GIA CỐ KẾT CẤU BẰNG SỢI CACBON

GIA CỐ KẾT CẤU BẰNG SỢI CACBON

Đăng lúc: 09-02-2017 02:26:06 PM - Đã xem: 4908

Dự Án Nổi Bật
Tin Tức
Đối Tác
lên đầu trang

Chống thấm Phú Khánh

Xử lý nứt bê tông và chống thấm ngược

chống thấm ngược và gia cố sợi cacbon

xử lý rỉ thép cầu cảng, chống thấm thủy điện

bơm vữa sika, sơn nền epoxy
Liên hệ ngay 24/7
Anh Duật Hotline:    0902 494 151